Tietosuojaseloste

Yleistä

Tämä on Planex Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen lainsäädännön mukainen tietosuojaseloste, jossa kerromme miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi. Planex noudattaa asiakkaidensa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa tietosuojasääntelyä.

Verkkosivulla käytetään evästeitä ”cookies”. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, eikä evästeen avulla saatua tietoa yhdistetä käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin. Evästeiden avulla pyrimme takaamaan turvallisen verkkosivun käytön sekä mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestasi palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimen valmistajan ohjeista. Evästeiden poistaminen tai niiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti verkkosivuston tai sen tiettyjen toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Planex Oy (Y-tunnus 0830778-7)
Konalankuja 1-3, 00390 Helsinki
[email protected] / [email protected]

Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Millaisia henkilötietoja keräämme sinusta Käsittelemme pääasiassa tietoja, jotka olemme saaneet suoraan sinulta työntekijänä, työnhakijana, asiakkaana tai yhteistyökumppanina. Näitä tietoja ovat esimerkiksi:
  • nimi,
  • yhteystiedot (osoite, s-posti, puhelinnumero),
  • lupa sähköiseen suoramarkkinointiin,
  • meille antamasi palaute palveluistamme,
  • meillä lähettämäsi työhakemuksen ja ansioluettelon tiedot ja
  • muut meille antamasi henkilötiedot.

Verkkosivut

Rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot.

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella (kuten asiakassuhde tai rekrytointi) tai suostumukseen perustuen (kuten sähköinen suoramarkkinointi).

Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi

Käytämme henkilötietoja asiakassuhteiden ja muiden sidosryhmäsuhteiden ylläpitoon ja markkinointiin sekä rekrytointiprosessien toteuttamiseen.

Mistä saamme henkilötietojasi

Saamme henkilötietojasi mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa luovutat meille tietojasi.

Kuka saa käsitellä henkilötietojasi

Noudatamme henkilötietojesi käsitellyssä huolellisuutta ja suojaamme tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että tietojasi ja palvelimien käyttöoikeuksia sekä muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöidemme tai palveluntarjoajiemme työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi voimassa olevan lain asettamissa rajoissa. Tämän jälkeen tiedot joko hävitetään tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne lopullisesti muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toimesta kulloinkin voimassa olevaa tietosuojasääntelyä noudattaen. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esim. viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Tietojesi siirtäminen

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan tietosuojasääntelyn vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvät tietokannat on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja toimeksiannosta yhtiön työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet varmistamaan, että kaikessa henkilötietojen käsittelyssä taataan riittävä tietosuojan taso.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvät tietokannat on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja toimeksiannosta yhtiön työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet varmistamaan, että kaikessa henkilötietojen käsittelyssä taataan riittävä tietosuojan taso.

Oikeutesi

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, lähetä pyyntösi tämän selosteessa ilmoitettuun s-postiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, tietojesi siirtoa, perua antamasi markkinointisuostumus tai kieltää suoramarkkinointi. Pyynnöt tulee lähettää meille kirjallisesti tässä selosteessa ilmoitettuun s-postiosoitteeseen.

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kehitämme tietosuojakäytäntöjämme ja päivitämme tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumiseen.